Er-Rihla en-Nedjariyya 1

10-14 NOV. 2012

من محطة ابن النجار التلمساني

ـ749 هـ/م1348

إلى آل النجار بسالي

 ما بين إنزجمير و رقان بولاية أدرار

Entrée de SALI

وعلي النجار الشريف من علماء سالي

من البذور الضاوية في علماء سالي